\ Túi đựng rác thải y tế - CP ĐT TM VÀ CN MÔI TRƯỜNG 79