\ Thùng rác composite 120 lít PS120bx - CTY CP Môi Trường 79