\ Thùng rác composite 240 lít PS240bx - CTY CP Môi Trường 79