\ Thùng rác nhựa Composite - WB90 - CTY CP Môi Trường 79