\ Thùng rác nhựa HDPE 60Lit nắp lật - NL60 - CTY CP Môi Trường 79